Indietro

ⓘ Dialett ticines. Cula paròla Ticines sa inteend i dialett che i è parlaa in Tesin vün dai 26 cantón svizzer e in Mesulcina e Calanca dó vall dal Canton Grison. ..                                     

ⓘ Dialett ticines

Cula paròla Ticines sa inteend i dialett che i è parlaa in Tesin vün dai 26 cantón svizzer e in Mesulcina e Calanca dó vall dal Canton Grison.

In realtà a parlum mia da na lingua, ma da n dialètt da la lengua Lumbarda.

Da na part a laltra dal Canton sa parla vari dialett e spéss i è anca veramént diferént vün da laltru: par esémpi i dialètt dala Leventina, dala Val da Blégn, dala Val Magia e dala Val Verzasca i è cunsideraa dialett lumbard alpin. Vist che ghè tüta sta diferénza sa parlarà sura tütt da chell püssée parlaa: ul dialett da Lügan.

In dal dialett ticines i è staa dubiaa par la prima völta in lengua lumbarda düü film american, ciuè Se ta cati ta copi e Düü testimoni scomod.

                                     

1. Carateristigh e variant

Besogna dì che l nom "tisines" el ghha una funziun suratüt pulitiga e l serviss a ciamà in dun modu cumpagn tücc i parlà del Cantun: intant podum truvà una bela diferenza tra i dialet che se tröven a nord e a süd del Munt Scender: quei de sota ciuè quei de la zona de Mendris de Lügan, ma anca quei de la cità de Belinzona de Lucarn, se sluntanen minga tant del mudel insübrigh central ; quei de sura inveci dunca i parlà di distret de Belinzona, de Lucarn e di vai ghhan di carateristigh "alpinn", e hin el tisines ver e propi. Inultra di vai Magia, Unsernun, Cent Vai e Verzasca che varden in direziun del Lagh Magiur ghhan una sua inflüenza sura lAlt Ussulan, intanta che quei de la Riviera e di vai Bregn e Leventina hin ligaa a quei de la Mesulcina de la Calanca e, in fund, anca un poo al Rumancc. Tendenzialment, i dialet "tisines", cume l diseva anca labaa Pietro Monti in del 1841, cunserven di carateristigh püssee arcaigh respet ai dialet de la Lumbardia, püssee inflüenzaa di inuvaziun del Milanes:

 • Per vess o begna näss per vess besogna nass.
 • Despess i A tonigh se trasfurmen in E sia avert che saraa, cume l che süced ancamò in del milanes pienta e cume l che l sücedeva al dialet lüganes fina al Votcent.
 • El se cunserva el son dür de la Z, sparii a Milan tra el Sescent e l Setcent.
 • Se dupera despess el prunom clitigh u/o per la terza persona singular maschil.
 • In duna quai valada ghè l plüral metafunetigh.
 • un rat, dü rät.
 • La schwa la tend püssee vers la pütost che la E.
 • Al cuntrari del Milanes de linsübrigh central, la O sarada lè ben püssee cunservada, anca in pusiziun atoniga.
 • In duna quai zona, la Ö la se trasfurma in E sarada.
 • ins. ögg = tic. égg.
 • ins. fögh = tic. fégh.
 • ins. bögna = tic. bégna.
 • La S denanz ai cunsunat la se prunüncia me una SC, cumpagn de quel che l süced anca in Laghee, Valtelines e Verbanes föra che a Malvaja e in certi zonn del Lüganes.
 • Larticul determinativ el pò vess ul, ur, or, ol, er, el, al.
 • Ghè un fort rutacismu, che l vör dì che la L tra dò vucai la se trasfurma in duna R.

Una roba interessanta lè che in certi paes, spantegaa un poo per tüt el Tisin ma suratüt in de la zona central, in Val Mesulcina e in de la Bassa Leventina, la, a segunda de la pusiziun). Anca in dun quai paes de lOssula el se ved quel mestee chì per esempi a Dravegn, che un temp el se ciamava Dravögn. In ogni cas, cul passà del temp lè nassüü una specie de dialet cumün, una koinè basada suratüt sül dialet de Lügan de Belinzona, i cità püssee grand e impurtant del Cantun.

In di alter zonn de la Svizzera italiana Val Bregaja e Val Pusciav se parlen alter variant de lInsübrigh: in de la prima val, un dialet de transiziun cunt el Rumancc, in de la segunda un dialet valtelines.

                                     

2. Ortografia e prunüncia

I létri i sa prunüncia cumè l italian, ma:

 • Ala fin di paròll c, g e sc i è sémpar dulz, se no sa scriv ch, gh e sch.
 • La s prima da n altra cunsunant la sa prunüncia sc ; ma prima da b, d, g, v la sa prunüncia sg cuma la j francésa
 • I vucai acentaa i pò vèss lungh u cürt cuma ad esempi par pés lunga o péss cürta.
 • A gh è in pü i són ö e ü
 • Na sóla n ala fin di paròll la sa dís cuma in "pa n china". Cfr. man e Mann.
 • sc al sa dís sc-c quan che la c lè dulza e sg lè sg-g. Esempi: scepà rompere e sgiafón schiaffo.
 • I cunsunant b, d, g, v ala fin di paròll i sa prunüncia p, t, c dulza, f. Esempi: viv sa dis viif
                                     

3. Dialet dal Ticinees

 • Dialet da la Val Calanca
 • Dialet ussulan
 • Dialet da la Val Magia
 • Dialet da la Val Leventina
 • Dialet lucarnes
 • Dialet da la Val Mesulcina
 • Dialet da la Val da Bregn
 • Dialet da la Val Del Lanza
 • Dialet da la Val Verzasca
                                     

4.1. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da la Val Verzasca

Un omen ul ghieva düü fiöö. El piü ponzel de sti düü u gess al pà: "Pà, dam er part der mè robe cham vengg a mì!" e l pà u j dividè de longh ugh dè r part. Da gnò a poich dì, el piü ponzel el se tirè el tut sot lüi e l se n giè da luntagn, dove l burdigò er sostanze malament con or bozerre. Quand u iva biüü magjou el tut, in quii part u vignè una gran carestia, e cominsiè a balà biot. Lè näicc ad atacàss ad una cà dun bon starent de quel paes, e u lha mandou a pastürgà i purghi. Là a lauress volüü impinì er büseghe der corobia che maghiavan i porsei, ma nessün i gh davan brigh. Finalment, avend rifletrii, ul dis: "Quäncc famej in er cà du mè pà i maghien assessenn, e mì assidi qui der fam! A vuj levà, e pù a vuj nà dal mè pà, a gh vuj dì: Pà, hoo pecou contra er siel e contra tì; mì ne son piü degn desser ciamou tò fiöö; fam servizzi de metem co gli tuò famej ". El sè vultou intant, e lè vegnüü con er pà. E lera ach mò da lungg e l sò pà ul vidè, u sè metüü in compassion, lè corüü a vetàss sül ciul e u lha pasciou sü. "Pà", ugh dis el filiu, "hoo pecou contra er siel e contra tì; mì ne son piü degn desser ciamou tò fiöö". Ma l pà ugh dis ai servitor: "Portè chilò una sgiaghe r piü boriola e vestìl, metìgh nel dit un anel, e metìgh sü i calzei in di pee; Menègh fuori un videl grass e strübièl giù, maghièm e stèm alegri. Perchè sto mì fiöö lera mort e lè tornaa a vivà; lera perdüü e u sè troväicc" e i han incominsiaa a fà festin. Intant el fiöö maiuu, che lera in er campagna, lè tornäicc e quand lè stäicc aprö der cà, lha sentii chi sonavan e cantavan. E domandè a vügn di sò servitor: "Quel chi fan in cà mea?" Ugh dis el servitor: "Qui lè vegnüü el sò fradel, e l sò pà lha fäicc mazzà el videl piü grass, perchè lha ricüperou el filiu sagn e sald". Quest ignora, rabiou, u nìva volüü piü nà en er cà; e lo pà, näicc fora, u lè metüü dress a pregàl. Ma lüi u gi ha respondüü al pà: "Guarda, quäncc agn lè che mì son er tò comandament; e ti mè mai däicc un iörì perchè stassom alegro con i mè amis; Ma lè vegnüü el tò fiöö, che ti ha ghla maghiou tut er sò part der robe con i pitann, e tì ti jè fäicc strübià giü er videl piü grass". El pà u ghha respondüü: "Fiöö, tì ti see semper stäicc con mì, e tut el mè lè tò; Ma bentava cha stassom alegri e che a festeggiassom, perchè l tò fradel lera mort e lè tornaa a vivà; lera perdüü e l sè tornaa a trovà". Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, 1853, pag. 44                                     

4.2. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da la Val da Bregn

Ün um o gheva doi fant. E rha dicc ol pü piscen de quigl: "Oh, pà, dem ra part dra roba cho m toca!" e lü o ghha spartii ra roba. E d lì a poch, miss insema tücc cuss, ol fant pü piscen o lè nacc viagiand n ügn pais luntagn, e là rha bütou ol facc sò vivend in bagurd. E dapù chrha biüü consümou tücc cuss, rha facc na gran carestria in col pais, e corü rha menzou a ess nessità. E rè nacc e o sè miss con ün zitadin d col pais; e l rha mandou ra soa campägna a pass i pörsc. E o bramäva dimpì ol sò botasc dil scörsa chi majava pörsc, e onzügn ga n dava. Ma lü, tornou in sè stess, rha dicc: "Quancc famej in cà dol mè pà i ghha pagn a sbach, e mì chì sbasiss dra fam! Am drizzrò e narò al mè pà, e gh dirò: O pà, hoo pecou contror sciel e inass a voi ; Mò n sun mia degn dess ciamou vust fant; fèm cum vügn di vust famej ". E o sè alzou e rè nou da sò pà. E rera ancamò luntagn lontagn che sò pà o rha vist e o sè möss a compasgion e, corend, o ghè saltou al cöl, e o rha basou. E ol fant o ghha dicc: "O pà, hoo pecou contror sciel e inass a voi; mò n sun degn dess ciamou vust fant". Ma ol pà rha dicc ai sò famej: "Prest, tirei fora ol sgiupogn dra festa, e meteigla indöss, e meteigh ügn anil in deit, e i calze in pee. E tirei fora ol vedil ingrassou e mazzèl, e majem e fem past. Ché sto mè fant rera mört, e rè resüssitou; rera pers e rè trovou". E i ha menzou a fà past. Intratant ol sò fant majoo rera in campägna e, quand rè tornou e rera arent a cà, rha sentüü ol sangh e ol bal. E rha ciamou vügn digl famej e o ghha dmandou cuss i era sti cuss. E corü o ghha dicc: "Vust fradil rè tornou e vust pà rha mazzou ol vedil ingrassou, perchè o rha ricovrou sagn e salv". E o ghè gnüü ra räbia e no r vurìa mia nà in cà; donca sò pà, vegnüü d fò, rha menzou a pregà. Ma lü, rispondend, rha dicc a sò pà: "ra fé, da tancc agn mi a ov servia, e nhoo maigl trapassou ugn vust prezet; e maigl no mhei dacc ugn cauret da fà past coi mè amis. Ma dapù che sto vust fant, chlha majou ol facc sò coi sgualdrign, rè vegnüü, hii mazzou per lü ol vedil ingrassou!". Ma lü o ghha dicc: "Oh, fant, tì tè sempra con mì, e tüta ra roba mia rè tou; Ma zügnäva bé fà past e stà alegro, perchè sto tò fradil rera mört, e rè resüssitou; rera pers e rè trovou". ibidem, pag. 46

                                     

4.3. Esempi da dialet dal Votcent Dialett da Locarn

On um a lha vüd düü fiöö. E l piü giovan da custor o ghha dii al padar: "Pà, dem la mea part cha m toca!" e l padar o ghha fai fora i part. Da lì a poch dì, dop che lha metüü insema tütcoss, el fiöö piü giovan o sè toi sü e o s nè andai via luntan, e lì lha fai balà tütcoss in stravizzi. E pö, quand lha vüd finid da sgürà tant com o naveva, lè vegnüda ona gran carestia in quel paes, e lü lha comenzad a sentìssla in di cost. O s nè dunca ndai e o sè tacad adree a on sciur da quel paes, cho lha mandad in dona sova vila a cürà i porscei. E costü o voreva pür anch podèss intesnà la büseca con quii giandasse cha mangiava i porscei: ma nissün ga n dava. Alora lè tornad in sè stess e lha dii: "Quanta servitoraja là in cà d mè padar la noda in bondanza, e mì intant chinscì a crep da fam! A vöj propi tòm sü, e andarò dal mè pà e a gh dirò: Pà, a lhoo propi faia grossa col Signur e con vü ; Ormai a no merit piü da vess ciamad vost fiöö; fèm come vügn di vost servitur ". E, tojendas sü, lè vegnüd dal sò pà. Quand pö lera anch mò lontan, o lha vedüd el sò pà, e o sè movüd a compassiogn e, corendagh incontra, o si ghè bütad sül col e o l basà sü. E l fiöö o ghha dii: "Pà, a lhoo propi faia grossa col Signur e con vü; ormai a no merit piü da vess ciamad vost fiöö". Ma el padar lha dii ai servitur: "Presto, portee chì el piü bel vestid e vestìl sü, metìgh lanel in did e i scarp in pee; E menee scià on vedel ingrassad, e mazzèl sgiò, e mangem e fem past; perché sto mè fiöö lera mort e lè tornad in vita; lera pers, e o sè trovad". E lì i sè metüd adree a fà past. Lera mò el sò fiöö magiur in campagna e, in dal vegnì e in dal vesinàss la cà, lha sentid a sonà e cantà. E lha ciamad on servitur e o ghha domandad quel chlera sta roba. E costü o ghha dii: "Lè vegnüd el vost fredel, e l vost pà lha mazzad sgiò n vedel ingrassad, perché lè tornad salv". Lè donca andai in colera, e no voreva miga andà in cà; peró lè vegnüd fora el sò pà, e o sè metüd adree a pregàl. Ma costü, respondend, o ghha dii al sò pà: "Ecco, i è già tanci ann che mì av stagh in obedienza, e a no son mai andai fora ona volta dai vost comand; e a mhii mai dai on cavret par stà on poo alegar coi mè amis. E inscambi, apena cho lè rivad sto vost fiöö, che lha consümad tüt el fat sò coi strasciunn, a ghhii mazzad sgiò n vedel ingrassad". Ma lü o ghha dii: "Fiöö, tì te seet sempar con mì, e tüt el mè lè tò; Ma bisognava fà past e stà alegar, perché sto tò fredel lera mort e lè tornad in vita; lera pers, e o sè trovad". ibidem, pag. 47                                     

4.4. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da Locarn e da la Val Verzasca

Av disaroo donchia chie in di timp dur prim re de Cipru, dopu chie Gotifré de Bügliom lha fäcc sova r Tera Santa, lè chiapitoo che rüna femna polida de Guascogna lè näcia a trovà r Santo Seporcro e, vignend indree, cand rè büda a Cipro, lè stäcia urtregiada da certi discrianzä. E lee, sbofferomnazzo, tüta marinconica de sta roba e sanzun zich de cunsuraziom lha pansäcc de nà ra cerchià sgiüstizia dar re; ma intramezz o ghè stäcc dicc chie la traress via er fadighia, perchié lü lera un umenazzu poch permaros e chie o san lassäva fä aicì lü e o vendichiava né quij de lü stess né quij dei älcc, anzi o j sustegneva: e ingora vüm che lavess um poo de rabia o s vendichiava e o s sfughiava col fägn a lü. Sentend sta roba quela femna e sanza vess pussibru fä er vendeta, par pudè vègh um poo da pas lha pansoo de tuchiàl propi in du vivo der suva vita; e näcia piansgind denanz a lü, la ghha dicc: "El mè sciur, mì a vegni micia ar tova presenza par vègh sgiüstizia dei dispressi chi mha fäcc, perchiè a man speci gnanchia; ma, par vègh um poo d pas, mostrum tì ar manera de sufrìi cume tì quij chie t vegn fäcc, e ignora a pudrò imprend ar manera de supurtà cun pazienza r mea disgrazia, chie o r sa ur Signor, se mì r pudess fàl, vuruntera t daress ar mea, perchiè tì ti seet inscì bom de supurtài". Ar re, fign ignora purtrom, squasi chie o s dessedass, scumenzand da ringiüria fäcia a sta femna, chie lha vendichioo, lè daventoo tremendo perseguitor de tücc chie contra runor der sò regnu quaicossa i fasess da quel dì inanz. Giovanni Papanti, Parlari italiani in Certaldo, 1875, pag. 628-629

                                     

4.5. Esempi da dialet dal Votcent Dialet da Unsernon

Donca a geva che in di tiemp du prim re de Cipru, dopu la cunquista dla Tera Santa fada da Gotifré Bujon, una sciora de Guascogna lè nada in pelegrinagg al Santu Sepolcru; e quand, nel turnà indree, lè rivada a Cipru, a jha truväcc di baloss cha ghi ha fäcc di dispresi da vilan. Lii, sta povra femena, tuta sciagrinada, e nö pudend meghia dàss pas, la jha pensov da nà a lamentàss cul re; ma quichiün i ghi ha dicc che lera fadeghia butada veia, perchè quel re lera tantu rilassov e inscì un linecc che lera meghia dumà incapazz da punì i tort de leit, ma con viltà vergognosa u n sufriva täncc chi gh feva a lui; tant che chissesseia cha ghi ess biuu di querel, u j sfugava cul fàgh quech dispet o insult. Quela femena, sentend inscì, e perdend vormai la speranza de vendicàss, par truvà un poo de refrigeri al sé dulor la sè metuda in ment da ponsg i miseri da quel re. La sè presentada donca piansgend da lui e la ghi ha dicc: "Scior, mei a vign meghia inanz a tei par utignì vendeta du dispressi chi mha fäcc; ma, par dàm sudisfazion, at pregh da insegnàm cumè ti fee a suportà quij chi mha dicc chi t fa a tei: par cha pussa imparà da tei a tulerà u mié, che sa pudess, u l za l Signor sa te l daress vuluntiera, postu che ti siee un fachegn inscì brav." U re, che fign alora lera stov lent e pegrizios, cumè chu s dessedass dal segn, u jha cumenzov a vendicà durament da lingiuria fada a quela femena, e pee lè diventov un tremendo persegutor de tut quij che de depos dalora i fava calcossa contro lunor dla só curona. ibidem, pag. 630-631

                                     

5.1. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Cent Vai e Ter de Pedemunt

 • Cun pizz e curai, a s marida i tusai.
 • Par SantAgnesa va la rapola sü la scesa.
 • Dai früit u s cognóss la planta.
 • Còrp piegn u vòo ripòs.
 • In fign, a drémum tut sot a una cuverta.
 • Dapril gnanca un fil, magg adagg adagg, da sgiügn slarga l pügn.
 • Par fà stà ben lanima, bisögna mantegnì ben u corp.
 • Un bon mercant u cumpra a credit e vind in cuntant.
 • Chi mangia üga davóst, i la caga a sö cóst.
 • Sa ti seet cuntint, ti campi un dì pisséi.
 • Quand i scorbat i vola a cent a cent, o cha piòu o tira vint.
 • Se ti véi stà san e cuntint, sta luntant dai té parint.
 • Il Signor u jha i mai da fer e i péi da stópa, indù chu riva u cópa.
 • Tüt u s cónscia, men loss du col.
 • Sia da paja sia da fegn, basta che il corp u sia piegn.
 • Per San Sgiuan, gropèe laj.
 • Dui fradéi, dui cortéi.
 • Quand u Són u fa ogjign, u vegn sgiü laqua pal copign.
 • Lóm u vegn da la porta, ma i gugnit i vegn dal chér.
 • A sto mond, a sha sempru da tribulà; quand a s riva a vess un poo cuntint, alora a s mér.
 • La campana la sóna mia se ti tiri mia la corda.
 • Pulenta e festa, e carn la festa.
 • Per fà stà ben lanima, bisögna mantegnì ben u corp.
 • A lopera u s cugnóss loperari.
 • I corni i è come i dint, i fa maa ma i serviss per cagnà.
 • Dona bianca, dona negra e dona brüna, sota la cova i è tütüna.
 • Il cazzuu usa chel ca ghè int la padela.
 • A cà sóa sa scalda il cjüü e ancja la cóa.
                                     

5.2. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Unsernun

 • Aqua passada la fa piü pozz.
 • Carlavà a cà de läit, Natal a cà suva.
 • I ucéi i s cunuss al cant.
 • Al dutur u viv de carna malada, lavucat u viv de carna rabiada, al prèvat u viv de carna morta.
 • A gjè megja sabut senza sol, cumè cha gjè megja amor senza absit.
 • Rispeta ul cjän pal padron.
 • Digrazzia du cjägn, furtuna du luu.
 • Tüt i rob i viegn a taj, fign i ungg da pelà laj.
 • Avost lè cap dinvern.
 • Sa piò al dì de la Scensa, tüt al grägn perd la sumenza.
 • Avost u salta cumè i ligrost.
 • Ai cjäi märsc a j va dree i moscj.
 • Dopu set an e set mis, laqua la turna al sé pais.
 • Ul pòuvru cha vò crumpà ul pagn u pò migja mantignì cagn.
 • Sa piòu al dì de la Scension, per quaranta dì i è bon.
 • Ai efet u s cunuss i fät.
 • Égg cha ved mégna, chér cha dòo mégna.
 • Cher cuntint al suspira suvint.
 • Quand cha piòu e cha fa vint, al diavul al va in cunvint.
 • Cun lart e lingan sa viv mezz lan, cun lingan e lart sa viv laltra part.
 • Sant Andrea da la barba bianca, su la trova in la culma u la porta in la curt, e su la trova in la curt u la porta in la culma.
 • Cumè chi s cunscia sot, i dérm dent.


                                     

5.3. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Verzasca

 • Er consolazióm dum desperóo lè vedèn un altro a nä in malóra.
 • Con püssee lè oncia, con püssee la passa sgiü corenta.
 • Via di ögg, fòra dal cör.
 • Sira de Denedaa de Carnavaa, tücc adree al sö frugaa.
 • Er alba rossa, er sira la bofa, er matign la gota.
 • U n va pissèe de sgióna carna al macél ca de végia.
 • Content el cör, content tüt.
 • Quand u piòv daost, u piòv most; se piòv ai des lè amär, sa piòv ar Madona lè ancamò bona, a San Bartremé lè pü nemà de lavà i pé.
 • Dar pianta i s chignóss i früt.
 • Sant Andrea, se r nev u r trova in piagn u r cascia in colma; se u r trova in colma u r cascia in pagn.
 • Un óm sanza barba u nè nech nè cavra, e una femna sanza tet la nè cavra nè bech.
 • O scampa püssee nä cjavra magra che un ción grass.
 • bom cjavree o fà desgropà i nesel de fevree.
 • Lè asen da natüra chel cha chignuss miga er sù scritüra.
 • Er aqua da verì lè tant öri sül pråv, lè tant fögh sül covign di cjauri.
 • Chi che ha magliò i cander, chi gh pénsigja a cjagà i stopit.
 • Er nev de Sant André, tüt linvern intorn al pé.
                                     

5.4. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Magia

 • An derba, an da merda.
 • Se l còrp u sta begn, incja lanima la patisc mia.
 • Lan bisest a s marida tüt i tampest.
 • Chi i ha fradéi, i ha curtéi.
 • Aurìa u j nha trenta, ma sa piovess trentün u faiess maa a nissün.
 • Lamor e la merda glè düi serpint: ügn u scärpa l còr, cal alt i cundint.
 • Cand i nìul i va in montagna, ciapa la sapa e va in campagna; cand che lacqua la vegn ad sot, ciapa la sapa e tirat sot.
 • Quand la léurs lè in per, tüt i cjii i buia dree.
 • La prima aqua daost la va cum ur car dpülasc e ügn ad musch.
 • La fam e lamor i fa nà dacordi cul Signor.
 • Chi agnel a s fa, dal lüu sa fa majà.
 • Lairom o porta tüt per ari.
 • Al poltrón sa stanta mia a cognóscial.
 • Lè püsséi cjünsc a scund um mulinèe che um morós.
 • La cjarn al diau e i öss al Signor.
 • Lè mia l cor cha fa, ma lu rüà a temp.
 • Cul fiur da la curnaa, u näsc lu dalauraa.
 • Lingua ingiüriosa, coscinzi tignosa.
 • A cör cuntint, nauta u j mancja.
 • Test in lär e i fa mai ciär.
 • Quand chu piòu daóst, o piòu a mil e móst.
 • Ul mes daust u va cumè una brancada d musch.
 • Lom lha i än in di bräsc.
 • Quand cha truna daurì, lauree i cröv da starnì.
 • A cjünta pissèi un vegg in un canton che un sgióan in un cjampon.
 • A sto mond u jè nassügn ad cuntent.
 • Lè mej fà cul cazz che cul brazz.
 • Lè lom ça cüra i camp.
 • In basest, tüt quint i ha dò test.
 • Vastid cunsciäo, onor dla femna.
 • San Güstign loda la fign.
 • Lamor u basta mia per mantegnìss in ligia.
 • Cjärn cha cress no la pò stà in sest.
 • La regola la mantegn al convent.
 • Se l corp u sta begn, incja lanima la patisc mia.
 • Mint a s cunscia sü lu lecc, u sa dörm int.
 • Chi che ha bóm còr, i l muscia.
 • Se cha fioca l da Sant Andrè, tüt lan la vederè.
 • La vólp, la léura la ciäpa senza cór.
 • Pa la metà daost, cu cha sha moss, a sha moss.
 • Cand cha piòva a lAscensiom, sgent e besci i va burlom.
 • Chi cha jha pressa, chi córi.
 • Lafeziom e l raspet nè i s crumpa nè i s vind.
 • Quand parla l còr, u täs tüt.
 • Palta ed mansg, spii daost.
 • Lè püsséi cjünsc a mòv al montagn che rostà linvidia.
 • Cör cuntint, colp dacidint.
 • Carnavaa in piazza, Pasqua in brascja.
 • O s vér el còr di chiält quand o s vér el sö.
 • Cjarn senzöss u gnè mia.
 • Tosa pientada e vacja dascuvada i na val pü nuta.
 • El còr o jha da fà la carità quand che la magn la pò mia.
 • Prima da cunussan vügn, u sha da mangià inséma un sacj ad saa.
 • SantAgnesa e Sant Antoni, gli è marcantui ad la nev.
                                     

5.5. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Verban e Lucarn

 • Laqua dapril la impiniss el baril.
 • Sant Andrea lè un gran ladrón, Sant Antoni lè un bon padron.
 • Can e cavai magar, i è pizzigad di mosch.
 • La femna bona la var una corona.
 • La mort la cónscia tanti rob.
 • Se piòv per lAscension, ä piov per tucc i funzion.
 • Prima da crä el gnel, el Signor el crea el motarel.
 • Lóm savi u s contenta del poch.
 • I tosann dal bon costüm i va a drömì senza la lüm.
 • El coragg u s pò migja crompàl.
 • Natal in cà, Carnovaa in piazza.
 • Quand che una cà lha da fundàn, u manca mai aqua.
 • El cör e lögg i vò la sò part.
 • Carn al Só e péss in laqua.
 • I parol romp mia i còst.
 • Legn da fò e carn da bò, i n dròva e in mangia chi che pò.
 • Chi chè bon da chér, i far à mai furtuna.
 • I cavii da la cópa i fan dervì la bóca, e quii dal vis i fa vardà in Paradis.
 • U va püssee cavrit a Pasqua e cauri a Natal.
 • El cuntedin chu va gög, in del camp u n vegn fòra göb.
 • Lan biset lè lan da tücc i pest.
 • I sgent i s cunuss mia cul parlà.
 • Mört el corp, mört el porch.
 • Dò femen e un cjò daj, lè un marcò bel e fai.
 • Sti vögn un bel ajegn, fal in del mès de feuregn.
 • Carn cha créss, la mängie daspéss,
 • Questa lè la reson dal becher, che atò la catn o gh va i danee.
 • Lè mej vess mórt che senza credit.
 • Avrì pioverent, avrì fiorent.
 • Lan bisest lè lan da tücc i pest.
 • Par cognóss la tosa bisógna guardà la mam.
 • Sangh de fredél, sangh de cortél.
 • Chi cha gjha coragg da fà el maa, i gjha la fascia da fàl vedé.
 • Quand cha piòu e tira el vent, sara luss e sta in convent.
 • Chi che dérm coi cäi, i s dessèda coi pures.
 • Quand chi perd lafezion, i fa più navot da bon.
 • Chi cha mangia cander, i cäga stopit.
 • La coscienza lè comè la tripa, la vegn da tücc i part.
 • Ai donn u se gh cünta mia i an.
 • Parola dicia, cuntrat facc.
 • Ogni an u n passa vön.
 • Se pióv dapril, el dì de Pasqua va vin come aqua.
 • Chi mangia üga davost, i la caga a sö cóst.
 • El letigat u s tira adoss di gräncc fastidi.
 • Se chu piòv per lAscension, u piov per tücc i messon.
 • El can u mangia mai da sò carn.
 • Lan de nev lè an de begn.
 • La féma bóna la var una coróna.
 • Quand che piòv al dì de lAscension, tuta la fruta la va in dun canton.
 • Er rusada daust la fa maa.
 • Quand chu ghè la festa, u s taca sü el caldirö dra carn per tücc.
 • De coscienza ä nè comè on grän de formenton in tut el mond.
 • Fign cha pudii, tegnii al curtél in magn, sa vorii mia restà sinza un töch da pan.
                                     

5.6. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Belinzunes

 • Ä gjè migje carn in mazzulerie che prest o tard lä vagja vie.
 • Per Pentecost es va e risc de rump i cost.
 • E nà inanz e m rump er buca, e nà indree e m rump er cupa.
 • Quand el Pizz da Clar al ghha sü el capel, met via la ranza e tö scià el rastel.
 • El gat la credenza, tal qual che u fa u pensa.
 • Quand chu tira lariun, laqua la piöv sgiü in del spazzacà.
 • Chii che i è ricununscent, i s cugnuss in sül mument.
 • A s cugnuss prima um busard chum zop.
 • Ä cräpe r caura dun pòuru mustru, ma migja quele dun sciur.
 • SantAna no la manca mai da fà la sù rümada.
 • Quand che la levre la perd el pass, la va in boche al can.
 • Se pióv el dì da Senze, per quarante dì u nem sè senze.
 • Denedaa e Carnavaa, ognitun al sò fogoraa.
 • Se i castegn i fiuriss da lüj, sa n cata là gnanca un fregüj.
 • Lagnel üman u teta la su mama, e un pò inca quela di ältra.
 • Agn besest, fegn per tücc i crest.
 • Aurì, aurì, i bedri a lüsì.
 • I bésc o sa i ciapa pai chérn, la sgint pai parol.
 • I umen i s ciapa pe le parolo, i femen pii cuvazz.
 • Agost, setembar e otobar i è trii mes che no s conóss né spus né tusann.
 • Se l cucù u ne canta a mezz aurì, u che lè mort u chu vò urì.
 • I pom da tera i dev sentì amò i campann.
 • A pagà débat, sa quista credit.
 • Chi che mangia la semenza, i caga la recolta.
 • I cavii de la cópa i fa vèrd la bóca.
 • I sir daost i ghha sgià lun i gäm.
 • Par Santa Caterina sa pizza la pigna.
 • la Ziriöra, da linverno sem föra.
 • Gjè migja carn äl macél che prest u tard lä vaja migja via.
 • Chel cho s ghha in bóco, lè pós la cópo.
 • Chi che semina vent, cata sü tempest.
 • In fevrè u va l Sua per la cuntrada, la marìenda lè turnada.
 • El tossigh u sta in la covo.
 • Per San Gutard i fasö i gjha de vess in dal camp.
 • Curbat ä cent, o u fioco o vegn el vent.
 • Er oli u sta de surevia ä raqua.
 • A SantAna i arisc i s vegh un tir de sciop la lontana.
 • Er cuscienza i gj lha in buca dumà i baloss.
 • I è semproi strasc che va in aria.
 • Can che vusa, el mord miga.
 • Quand marz al tóco gnì Pasqua gnì Carnavä, lè um cativ an da regulä.
 • Chi de curtél feriss, de curtél periss.
 • I nüri de ust i va tö legn de ruru.
 • El meis da masg lè l meis di asen.
 • Santa Catarina, met i vach la cassina; vegn sgiù la provina.
 • Se u pciöv el dì de Sensiun, tücc i vacj i va burelun.
 • April, aprilin, tüt i dì un gutin.
 • El ladru de la cardenza, inscì el fa e inscì el pensa.
 • Quand sè giovin, tut i débat i soméa credit.
 • Tempesta dagost, ghè piü né vin né most.
 • I amis i s cugnuss in di besögn.
 • La hata da la cardinsi, da la qual ca la ha, la pinsi.
 • Ai cauri, a dàgh paja i fa lacc da baia; a dàgh föja i n fa si gh nha vöja; a dàgh fen, sa n fa tücc i begn.
 • La castegna penina la carga la graa.
 • Sant Andria cu la nìev ai pìa.
 • A n caval magru u gh va drè tüt i mósch.
 • Laqua la ghha mighi i ram.
 • La rìegula lè quéla che mantegn lu cunvìent.
 • Donn che piangg, cavai che süda, falz come Giüda.
 • Avrì, tre gót al dì.
 • An da fonsg, an da bastard.
                                     

5.7. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Riviera

 • A Sant Endrè, rä nev äl pè.
 • A cünta miga corì, par rüvä in temp.
 • Sgiögh da cortél, sgiögh miga bél.
 • Lè miga labet cha fa el frä.
 • Quand che o s pò miga cjapä l cortél pal mänigh, convegn miga cjapàl pal fir.
 • Fò ad só boca, sgiü in sé corp.
 • La fortüna la ghha la cova.
 • An i pobi i vögn alt, pöü a gh piscia là i cäi.
 • Par Sant Ambröüsg, castegn sciücc e carn ed pörsc.
 • Quand che bofa el mes da óst, bona lüga e poch el most.
 • Tromba da cüü, sanità da corp.
 • Sant Ambrös lè om grand marcant da nev.
 • In avost i nüri i va comè i mosch.
 • I nüri dagost i è balord come i oman al temp da most.
 • Quand el Möt da Polensg o met sü el capel, lha finid de fä bel.
 • Senza cazzuu, va la cä cul fond i su.
                                     

5.8. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Leventina

 • U j va sentì tücc i campann prima da giüdicä.
 • Dré lälba rossa, o chu fioca o chu bofa.
 • Ross de d zora, tö sü la faucc e va a lavorà, ross de d zot, tirat sot i cuvert e sta sot.
 • A un camp u j va tre rob: bel temp, bona semenza e boi bräsc.
 • Mia cred al sant, so no s ved al miracro.
 • La volp la cambia ol per ma mia i costüm.
 • La fam, lamor e la toss i péissan lou a fàss cunóss.
 • Vardägh int in do cör la sgent a s pò mia.
 • Ci lé cuntent, lé sciur.
 • A Carend daurì, lè bon se u vegn sgiü i stii.
 • Gnè de d marz gnè daurì tö fò mia i tö vistì; im maisg fa cum ti vö tì.
 • Mäi nä cuntraqua a tö la spusa.
 • Piesgì um bel marz, ma ghignee su piäsg aurì.
 • I marcäncc de d cuscienza, de d la roba di autri i henan mäi senza.
 • Cjaura che mängia, la vegn a cjà daparlei.
 • I oman a ghhan i ägn cha sentan e i feman chii cha mossan.
 • Ul can daurì u lha mäi majoo l lüu.
 • I zop e i ross gnä l diauru u j cunóss.
 • Se u piòu u dì dlAscension, u va tütcòss in perdizion.
 • Quand la bedra la büta ul büton, la cjaura la scüsa senza ul padron.
 • La femna ciola lè com un svej senza còst: la tegn int nóta.
 • Tücc a ghhan la coscienza e nissün agh lhan istéssa.
 • Sa nò èl luf, al sarà can.
 • Än de nev, än de fegn.
 • Län basest lè gram par gent e bescc.
 • I böi u s ciapan pai cörn, i feman pai cuvazz e i óman pa la parola.
 • I nuri niri ä fan tupu laria.
 • Se piòu al dì dlAscension, i vach van sgiù pal valon.
 • A Sant Andrea u monta livern an cadrea.
 • A j va malfidäss du can chu bòia mia.
 • U pò mia mancä ul can daurì.
 • U nass na creatüra e u Signur u j da giä la sò pastüra.
 • Véj débat e mia pajài lè cumé véj crédat e mia ciapài.
 • Su piòu l dì de la Scenz, par quaranta dì sem mia senz.
 • La neu daurì lè tanto ledam.
 • U ved piond pulid um prèved e un ciavréi che um prèved deparlù.
 • Sgiü l re, sgiü la cort.
 • Al pardon o rüva adoss senza savèl e senza vedèl.
 • Ogni cjä lha la sò crapa.
 • Cu la primaqua chu pióu daurì, lavè begn la cjà sa vurì mia dasgräzzi in quantità.
 • Cärn cürva fa bon sangu.
 • Carnavä tüzzon, Pasqua gentil.
 • Quänd cha lè an basest, a s maridan tücc i carogn e tampest.
 • I pörsc e i creatüü u i va tegnii reguläi.
 • Se la Fibia la met u capel, büta la faucc e ciapa u rastel.
 • Nissün u s cunóss daparlüi.
 • Sant Andrea marcant da neu, e Sant Ambrös marcant pionda gröss.
 • Su s ved i cori a cent a cent, o chu fioco o chu vegn u vent.
 • Pan e nos, mangiä di spos; pan e curtel, mangiä da cägn.
 • Scova nova scova begn, ma scova piü iscì län chu vegn.
 • U s conóss la castegna la pèrtia, ul pörcj dopo mazzoo e ul neguzziant dopo crapoo.
                                     

5.9. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Bregn

 • Aurì piovos, mes gioios.
 • Borsa a cussenza lè un cativ giüdicä.
 • Christe cunctorum, domina pulenta: cun püssèi lè vóncia, püssèi la pessa sgiö curenta.
 • Ra cussenza lè cume un gran ad mej, mità agh rha ul papa e mità agh ram noi.
 • Guardatan dal såss pandènt, dal fögh ardènt e draqua curènta.
 • Chi mòr dapril, mòr dinvern.
 • Stå luntån dal cån cha tas, ma mia da quel cha giopa.
 • Quand cha Simån u få capil, bütee via ra folcc e ciapee ul rastil.
 • In maisg ra chiåura la vå al bósch e pü la få ul iö.
 • Cörv a cènt a cènt, o cha piòv o cha få bel temp.
 • Chi va curend, u s rump i dent.
 • Cjempäne lgije, cjempäne disligje.
 • Sant Ambrös, taja sgiü e met a cöss.
 • la Madona dagost a scäpa un car dpüres.
 • An besest, donn e chiöu ben poch i n rest.
 • Ul Signor lhä fou prima ra pastüira ca ra craiatüira.
 • Quand ca i nügra i vå in Calanca, aqua nun manca.
 • Snai ra gran fradüra, avòst ra gran caldüra: rüna a raltra poch i düra.
 • Amor da fradil, amor da curtil; amor da sroo, amor da rasoo.
 • I chiåur i dis: fin a marz menum menum, marz e aurì fenum fenum.
 • Sa få bel a Carnavà, a ghè ra Pasqua sül fugarà.
 • Ra néuv dicembrina la mena i chiåur la ruvina.
 • Lüj e agòst, ol timp lè mat.
 • Bisögna mangià insema un stéi d scendra per cognòsses.
 • Sa Sant Andrea nu gh saròm a Sant Ambrös nu mancarò.
 • Chi chè nacc a Sant Ambrös, i perd ul lögh.
 • Aló ca ramor la ghè, ra gamba la tirà ul pè.
 • Ra pulènta la cuntènta, ra pulantina la ruvina.
 • In agóst a s va a ròst.
 • Ra chiåura la prafariss ra neiv ra spala ca una bóna stala.
 • Sa sbrousa in camadra ur prim dapril, prepara legne fegn pa r meis d maisg.
 • Can nu maja can.
 • Cu chè nacc a Sant Ambrös i ha perdüü la roca e l fös.
 • Per ross, chi nu i crumpa nu i cugnuss.
 • Cu cha s cuntinta lè piüsséi sciur.
 • Chi nu ghha cör, i ghha gamb.
 • Carnavä in piäzza, Päsqua al tizzon.
 • Donn, ralogg e campånn, i è débat tüt rånn.
 • A contantåss da tüt sa stå ben dapartüt.
 • Ra craianza la stå ben anga a cå dal diåval.
                                     

5.10. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Calanca

 • Megl nà al bosch a segà che a segà dagost in di prä.
 • Avó che lögg i vegj miga, cör i dó miga.
 • Quand el Pizz Campel el ghha su el capel, nee miga via de cà senza lombrel.
 • A fà lamor coi gióvan lè uno gran consolazion.
 • I matan de la Calanca i la mola per ono palanca.
 • Chi ché stacc scotä da laqua calda, i s cüra da laqua fregia.
 • San Lorenz o güzza om dent, San Bernard o n güzza on alt, San Bartolomè o n güzza tre.
 • So pciòv ol dì da lAscenzion, mogna om bel bocon.
                                     

5.11. Esempi del dì dincöö: pruverbi ticines Val Mesulcina

 • El bacilarà el governo, ma miga la Calanca dinverno.
 • Se l trona davril, tucc i meis u m ghha la neiv ai fil.
 • Se l trona in april, prepara l baril.
 • Per chel sant de là de laqua che nun conóss miga, ora pro nobis.
 • Chi de lugl i ne fena, dagost i fa la pena.
 • Inziga miga i can.
 • Quand el Pizz Combi el ghha su l capel, lascee la ranza e ciapee l rastel.
 • El val pissee l cher cuntent che tut lor e largent.
 • El prim an a brasc a brasc; el second an patusc e fass; el terz an già a i an pò più, el quart an i sè mai vist né conossuu.
 • Caura gióna e monton végg i impiniss cà e técc.
 • Chi ghha debet, ghha credet.
 • La castegna la ghha la cova, el prim che la ciapa lè la soa.
 • I sant si cognóss ai miracol.
 • El var pissee l chér content che tut lor e largent.
 • Légg dal padron lingrassa el camp.
 • Testa dagnel, gamba duscel.
 • I rob facc a còtom i è rob facc a mezz.
 • Tucc i can i mena la cóa, tucc i cojon i vó dì la sóa.
 • Contrat facc, mai pciù desfacc.
 • Se i nivol el va verz Calanca, tut el mond senlanca.
 • Caura grassa sta mai begn fin che magra no la vegn; cand che magra lè vefnuda, la voriss gnanca vess nassuda.
 • A San Bartolomee, la montagnen lasselen dedree.
 • Se l pciòv el dì de lAscens, per quaranta dì sem miga sens.
 • Se fevrei no fevresgia, marz marzesgia; se marz marzesgia, april vegn dré con la curesgia.
                                     

6. Varda anch

 • Lessico.ch
 • LSI
 • Lumbard ucidental
 • Dialet lüganes
 • Dialet cumasch
 • Lengua lumbarda
 • Koinè ticinesa
 • Dialet de Belinzona
 • Dialet leventines
 • Dialet ussulan
 • Dialet varesot
 • Dialet de la Val Magia
 • Dialet verbanes
                                     

7. Ligam de föra

 • Vün di fascìcul dal Vucabulari di dialett da la Svízzera Italiana
 • Altri pruverbi ticines
 • Contributo alla conoscenza dei dialetti della Val Calanca
 • CDE - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino
 • Lessico.ch
 • Puesia in ticines
 • Carlo Salvioni, Saggi intorno ai dialetti di alcune vallate allestremità settentrionale del Lago Maggiore, in Archivio glottologico italiano, vol. IX, ed. Loescher, 1886
 • A meret del dialet de Roree, in de la Mesulcina
 • Racolta da pruverbi in ticines
 • sit dul TEPSI - Teatru pupular da la Svízzera Italiana
 • Filastroch e pruverbi de la Val Verzasca
 • museovalverzasca.ch
 • Dizziunari dal dialett da Quint, in Val Leventina
 • Sit cunt un lessigh del dialet de Sovri, in Val Leventina
 • Glussari de parol del dialet de Mesoch
 • Sit cun dent pruverbi de animai de la Val Mesulcina e Calanca
                                     

8. Bibliografia

 • Lurati, Ottavio: Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana, Lugano 1976.
 • Petrini, Dario: La koinè ticinese Romanica Helvetica vol. 105, Bern 1988.
 • Lurà, Franco: Il dialetto del Mendrisiotto, Mendrisio-Chiasso 1987.
 • VSI - Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Lugano / Bellinzona 1952.
 • Piccolo Dizionario Illustrato Del Dialetto Dellalta Leventina
 • LSI - Lessico dialettale della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Bellinzona 2004.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →