Indietro

ⓘ Dialet da la Val Magia. Al dì dincö u s parla in Val Magia püssee che altro un dialet interegional che u pò vess capii senza problemi da tüt i sgint chè bon da ..Dialet da la Val Magia
                                     

ⓘ Dialet da la Val Magia

Al dì dincö u s parla in Val Magia püssee che altro un dialet interegional che u pò vess capii senza problemi da tüt i sgint chè bon da parlà un quai dialet lumbard. Al dialet vegg ghha però diversi paroi totalment diferent dal dialet moderno che u s parla incö. I sgint originari da la Valmagia, chè nassüü e cressüü lì, i è normalment bon da parlaa anca l dialet vegg, ma i l dovra quasi mai, parchè ghè molta sgint mia originaria da lì chè mia bon da parlàl.

Dal 1850 fign la segonda guera mondial ghè staia na gran emigrazion da sto distret, che lha portaa la popolazion da 8000 a 4000 personi. Dopo la guera lemigrazion la sè fermada e nii ültim deseni ghè staia na forta imigrazion. La popolazion dal di dincö lè da circa 6000. Sto ricambi da sgint lha fai sì che sè parloo sempro da meno al dialet vegg e sempro püssee un dialet moderno interregional.

Nal dialet vegg ghè anca diferenz tra paes e paes. Interessanta lè la varietà da dialett che ghè nal paes da Cadvergn: chii che destaa i nava in diversi frazion in val Bavona i parlava di dialet con di picoi diferenz.

                                     

1.1. Esempi dal vegg dialet La parabula del Fiö Trasun dialet de Lavizzara

U jera un um con dü tosoi. E l piü piscen de quist lha dicc al padri: "Ata, dem al mè part da quel che m toca!" e lü lha fäcc i divisivi e u gh lha däci. Da lì a poch, lha ramassao el fäcc sù e u s nè näcc in pais da lunsg, e lha rafabiao tütcoss vivend da pörch. E dop chlha biüü fäcc net, lè vegnüü in quel pais una gran carestia, e lha cumenzao a sentì la sgajosa. E lè näcc e lha scercao apress a un scior da quel pais, e quest u lha mandao al bosch a cürà i pörsc. E u scercava da mangià i giand cha mangia i pörsc: ma i nu gh dava gnanch da quii. Alora lha capii quel che leva fäcc e u diseva: "Quanci servitur in cà d mè padri i mangia l pagn da tucàl col dit, e mì son chì a crepà da fam! Mi vöi levà sü, vöi andà d mè pari e vöi dìgh: Ata mè, a i hoo mancao col Signor e con vüi; sgià mì nu merit piü dess tegnüü per vöss fiö; tegnìm come vügn di vöss fänt ". E u sè ticc sü, e lè näcc dal padri. Quand lera anch mò da lunsg, el padri u lha vedüü e u jè näcc un squè al cör, e u jè curüü incontra, u jha bütäcc i brasc al col e u lha basao. E l fiö u jha dicc: "Ata bugn, mì i hoo mancao col Signor e con vüi; sgià nu merit piü dess tegnüü per vöss fiö". El padri lha dicc ai servitur: "Prest, tugii scià el piü bel vestid, metìghel sü, dèj lanel in dit e calzèl sü; menè chì sübat un bel vedel, tugìgh el sangh, mangèmal, fem un debusc! parchè stu mè fiö lera mort e lè risüscitao; lera perdüü e u sè truvao". E i smenzava a mangià alegrament. Intant el fiö maiù lera in campagna e quand chu vegniva e lè stäcc apress a cà, lha sentid a sonà e a cantà. E lha ciamäcc vügn di servitur e u jha dumandao: "Chu jèl? Cha jè du nuv?" E lü u jha dicc: "Lè rivao tu fredel e lata tu lha mazzao un bel vedel pel bugn ariv". E lü lè vegnüü inicc e nu vuleva gnanch andà n cà; su padri donca lè vegnüü fora e lha smenzao a pregàl. Ma lü lha rispundüü a su padri: "Lè tant temp che mì serviss a vüi, e nu vhoo mai disübidid in nuta; e pö nu mavii mai däcc gnach un sgiù da stà un poo alegar coi mè amis; e dop che lè già stu balandrugh de vöss fiö, che lha fäcc saltà tütcoss coi su slandrinn, a ghhii mazzao el piü bel vedel!" Ma lü u jha rispundüü: "Sent, el mè fiö, tì ti seet sempro con mì, e quel chè mè lè tö; Ma u s duveva bee fà un debusc e un festign, parchè stu tu fredel lera mort e lè risüscitao, lera perdüü e u sè truvao". Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, 1853, pag. 43 e Die Landessprachen der Schweiz, 1819, pag. 415-416

                                     

1.2. Esempi dal vegg dialet Una puesia in dal dialet da Cavergn

Tosa: Cara mama, a jhò na cossa, cha na pudrù mai tasè, su spicissu tru stasera, a val faress bé pöi savè. Mama: E chat pò pöi vess capitau? Ti navrì pöi sgià spans gót ad vign perchè intant mì cha fèva lu panau ti fìu int e fòra pal canvign. T: Lu vign u nè stäcc spans mia u l zì bé chum lha bevü e quan chum sgèva via u na a savdeva pü. M: Täs sgiü igliò che la zavata, cjünta sü cuss què ti sei, pòuri nói sul savess lata, chum bèu lu vign inscì addrevè! T: Lè passau Sgiuann Antoni di Mincj, lha dicc: "Bondì, a cjuzif catcòssa d bél? U mavress bé mai ligria su mav podess met in lanél!" M: Per mortinscì lè tan che nuta, su na tha dicc cól che chest; ti duvrissu bé vè la testa róta, a crè i sgiövan inscì prest. T: Su savissu cun che prescia chum cór dré squas tüt i dì! A giressu be vüj stessa: lè bé mai brama da ti! M: Täs igliò, brüta narlósa, tò sü lu bargliégl e va a fà fögl; a t diró pöi naltra cossa tò dré i sträsc da met a mögl. T: Fèm laurà mint u uvlìa basta chum lascéia maridàa; na temi la fadia gnancj sa vess bé da grepàa. M: Gran lambela scelerada, a vöt tò sü do müsà? Sè tim fè pöi gnì tentada a t cascerò pöi fòra d cjà. T: Nu fem mia chesta ventüra, bóna vüj, lascémal tòo, perchè sa speci a jhò pajüra chi m pientass pöi tüt igliò. M: Duna tosa capriciosa nu spicéu mai nuta d bóm, credim mi che la megl cossa lè da stòrsciaj lu misóm. Archivio Glottologico Italiano, vol. 7, pag. 550-551

                                     

2. Pruverbi per paes

Mojegn

 • Un poo par ün: a caval, a lasan.
 • SantAgnesa e Sant Antoni gli è marcantui ad la nev.
 • Aurìa la spìja, masg al fiór, sgiügn lonór.

Magia

 • Pòura la cja che capel no la jha.
 • A s pò mia cantà e portà la crus.
 • Chi agnel a s fa, dal lüu sa fa majà.

Cevi

 • Carnavaa in piazza, Pasqua in brascja.
 • Quand che l Suu u va sgiü par sregn al dì ad San Bartolamé, u marüda castegn fin dóva gh nè.

Bignasch

 • Sti vö tocjä l cor, dopéra lamor.
 • Se cha fioca l dì da Sant Andrè, tüt lan la vederè.

Bröj

 • Chi ch’na rispeta i bes’cj, i na rispeta mia nancja i cristian.
 • Cjarn senzöss u gh nè mia.
 • La regola la mantegn al convent.
 • A sto mond u jè nassügn ad content.
                                     

2.1. Pruverbi per paes Gurdev

 • Lè mia cu lasgèd cha s ciapa i musch.
 • Al poltrón sa stanta mia a cognóscial.
 • La cjarn al diau e i öss al Signur.
 • A cjünta pissèi un vegg in un cantón che un sgióan in un cjampón.
 • El sbadügg lè n grand ingann, o cha jha sögn o cha sha fam.
 • Lè lom cha cüra i camp.
 • Pa na cjata a bórla mia sgiü n arbo.
 • Quand la léura lè in pee, tüt i cjii i j buia dree.
 • Cand i nivul i va in montagna, ciapa la sapa e va in campagna; can che laqua la vegn ad sot, ciapa la sapa e tirat sot.
                                     

2.2. Pruverbi per paes Magia

 • Pòura la cja che capel no la jha.
 • A s pò mia cantà e portà la crus.
 • Chi agnel a s fa, dal lüu sa fa majà.
                                     

2.3. Pruverbi per paes Cevi

 • Carnavaa in piazza, Pasqua in brascja.
 • Quand che l Suu u va sgiü par sregn al dì ad San Bartolamé, u marüda castegn fin dóva gh nè.
                                     

2.4. Pruverbi per paes Linesc

 • Santa Catalina lè un terman ad nèu.
 • Par San Michel, la marinda la mónta in ciel.
 • A cör cuntint, nauta u j mancja.
 • Ciel fäcc a panciöcc, su na piòu mia incjöi u piòu stanöcc.
 • Cu cha s cuntinta lè piüsséi sciur.
                                     

2.5. Pruverbi per paes Camp

 • Ann da fónsg, ann da merda.
 • Piòu e dà al Sóo, lè al timp lu pastóo; cjalz e calzèe, lé a timp lu pradèe.
 • Fäcc la capia, vola lulzel.
 • Lann bisest a s marida tüt i tampest.
 • Pa la metà daóst, cu cha sha moss, a sha moss.
 • Pal piasée dun minüt, cent da brüt.
 • Con un toch da campana, paji tüt.
 • Barba róssa, cavii rüss, gnancja l diau a j cognóss.
 • Guai la cjä se la femna la porta l braj!
 • Chi cha jha pressa, chi córi.
 • La vólp, la léura la ciäpa senza cur.
 • Se gal no u canta, la galina la fracassa.
 • Cjärn cha cress no la pò stà in sest.
 • La femna lè par la cjä, lom pal laurädi.
 • Lè mej fà cul cazz che cul brazz.
 • Se a fign daurì al cucù u canta, al vacj i crèpa pü.
 • Chi cha jha cüsitt, jha assassitt.
 • Trianza daurì, quaranta dì i jha da gnì, se i des i na rómp i è quaranta bei tónd.


                                     

2.6. Pruverbi per paes Bignasch

 • Sti vö tocjä l cor, dopéra lamor.
 • Se cha fioca l dì da Sant Andrè, tüt lan la vederè.
                                     

2.7. Pruverbi per paes Cavergn

 • La prima daóst la va cum ur car dpülasc e ügn ad musch.
 • La fam e lamór i fa nà dacòrdi cul Signur.
 • Galantóm lè parint da cuglióm.
 • Lè püsséi cjünsc a mòv al montagn che rostà linvidia.
 • Cjà cun tusói e senza pient da früt, culegg di lädri.
 • Lom lha i än in di bräsc.
 • Poch i dint, cavii dargint.
 • Tantu menu lè lu maa, quantu püsséi u s crida.
 • Basta vess sciavatign per vèj i calzèe rüt.
 • Chi chha bóm còr, i l muscia.
 • Mint a s cunscja sü lu lecc, u sa j dörm int.
 • Lamór u basta mia per mantegnìss in ligria.
 • I parint i sha da tegn mint i sha, i amis i s fa mint i s vò.
 • Crunta la mort u na jè crepacòr cha tégna.
 • Marì cjercjäo, matrimoni struvagliäo.
 • Femna postada, cjà slantanada.
 • Una giornada d ligria la s paja cun scint dmalinconia.
 • Al castegn i va cui morói.
 • Lamór e la merda glè düü serpint: ügn u scärpa l còr, cal alt i cundint.
 • I vegg il cantóm dlu föj gl’è la benedizióm dlu löj.
 • Test i lär i fa mai ciär.
 • San Güstign loda la fign.
 • Tre volt bóm u fa cuglióm.
 • Quand vügn lè ciöch, tüt i paja da bèv.
 • Lè püsséi cjünsc a scund um mulinèe che um morós.
 • Quand parla l cör, u täs tüt.
 • Sti vö tocjä l còr, dopéra lamór.
 • Vastid cunsciäo, onór dla fémna.
 • Lu mégl cumpanadij lè la fam.
 • Lafezióm e l raspèt, nè i s crumpa nè i s vind.
 • Bóm urdégn, lijäni e castegn.


                                     

2.8. Pruverbi per paes Menzoi

 • Quand cho piòu daóst, o piòu a mil e móst.
 • Chi che sómna mia, i cata là nóta.
 • Lairóm o porta tüt per ari.
 • Palta ed mansg, spii daóst.
 • Lóm quand lè ciöch e la fémna quan l’è rabiada i dis la verità.
 • O s vér el còr di chiält quand o s vér el sö.
 • El còr o jha da fà la carità, quan che la magn la pò mia.
 • Tant pisséi nèv, tant pisséi castegn.
 • Santa Catarina, se la trova la scima la porta al piägn, se la trova al piägn la porta la scima.
                                     

2.9. Pruverbi per paes Bröj

 • Chi ch’na rispeta i bes’cj, i na rispeta mia nancja i cristian.
 • Cjarn senzöss u gh nè mia.
 • La regola la mantegn al convent.
 • A sto mond u jè nassügn ad content.
                                     

2.10. Pruverbi per paes Pescia

 • Gratàa e balàa è bot a comensàa.
 • Lè mia l cór cha fa, ma lu rüàa a temp.
 • Can cha piòv a lAscensióm, sgent e besc i va burlóm.
 • Prima da cunussan vügn, u sha da mangià inséma um sacj ad saa.
 • In tüt i capel da tüt lu Cantóm, u s trova scricc lu nóm da tüt i cujóm.
 • Cóo ch’a j’é ént da santóo, u végn fòra da ciöch.
 • Mej un asan viv che un caval mört.
                                     

3. Bibliugrafia

 • LSI - Lessico dialettale della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Bellinzona 2004.
 • VSI - Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana - Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino - Lugan/ Bellinzona, 1952.
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →