Indietro

ⓘ Dialet munferin. Cul termini munferin sintend minga una parlada üniga, ma tüt i dialet che vegnen parlaa in del Munferaa, una regiun storiga del Piemunt urienta ..                                     

ⓘ Dialet munferin

Cul termini munferin sintend minga una parlada üniga, ma tüt i dialet che vegnen parlaa in del Munferaa, una regiun storiga del Piemunt uriental, sitüada tra i pruvincc de Ast e suratüt Lissandria, al cunfin cun la Lumelina a ovest. De fat i parlà del Muferaa de sota hin püssee visin al mudel de Piemuntes uriental parlaa ad Ast o a Vercei dunca cunt una quai inflüenza lumbarda, menter in del Munferaa de sura a süd, in direziun de lApenin i dialet vegnen inflüenzaa del Ligür dUltragiuv, cumpagn de quel de Ovada.

                                     

1. Carateristigh

A Casale Monferrato i verb de la prima cuniügaziun finissen per a, per esempi parlà, travajà, lavà, andà, e via andà, quij de la segunda e i ausiliar per i cume legi, scrivi, dovèj, essi, avèj, e quij de la tersa per i: partì, finì, stabilì.

  • present de la prima cuniügaziun: mi i parl, ti t parli, lu el parla, noi i parloma, voi i parlei, lor i parlo
  • present de la terza cuniügaziun: mi i part, tì t parti, lu el part, noi i partoma, voi partì, lor i parto
  • present de la seconda cuniügaziun: mi i scriv, ti tescrivi, lu el scriv, noi i scrivoma, vui scrivì, lor i scrivo
  • present del verb essi: mi i son, tì té, lu lé, noi i soma, voi i sei, lor i son
  • present del verb avei: mì i jheu, tì tha, lu lha, noi joma, voi javei, lor a jhan

Larticul mascülin singular a lè al: al lìbar, al pan, al minìstar, al previ, e via andà; per al feminin la: la dòna, la scola, la cadrega, la tàula; el plüral maschil a lè i: i por, i sòld, i lìbbar, i previ; el plüral feminil al:al dòni, al tumàtichi, al cadreghi.

Lartìcul indedeterminativ a lè, per el mascülin, in. Esempi in lìbar un liber, in minìstar, in burich ; per el feminin na. Esempi na dòna una dona, na crava una crava, na scola una scöra, na tomàtica. Per el plüral i nom, mascülin, generalment, resten invariaa, menter per el feminil cambien la final da a i. Esempi: cesa = cesi, cumesa = cumesi. Lagetiv pusessif a lè per el singular mascülin: al me, al to, al so, al nost, al vost, al so ; Per el singular feminin la me, la to, la so, la nostra, la vostra, la so. Per el plüral mascülin i me, i to, i so, i nost, i vost, i so ; Per el plüral feminin al me, al to, al so, al nostri, al vostri, al so.

Atenziun però che cunt i parent al singular se dupera minga larticul: se dis minga al me pari, al to fradè, la sò nora ma se dis, me pare, to fradè, sò nora. Listessa regula de lagetiv pussesiv la var anca per i prunom. Agetiv dimustrativ: se la roba che se parla a lè arent se dis "is" per el singular maschülin par esempi, is libbar, is curtè, is peijar ; Se dis "sa" per el singular feminin, per esempi, sa sotula, sa stadera, sa dona ; Per el plüral mascülin e feminin "si" si libbar, si curtè, si sotuli, si doni. Se la roba che se parla a lè luntana, se dis "cul" per al singular mascülin, esempi cul quadernu, cul lapis, cul quadar ; Se dis "cula" per el singular feminin esempi: cula stivia, cula scola, cula tumatica ; Per el plüral mascülin "cui" esempi cui quadernu, cui lapis, cui quadar; Infin se dis "culi" per el plüral feminin esempi culi stivij, culi scoli, cul tumatichi

                                     

2.1. Esempi de lengua Dialet de Acqui Terme tradüziun libera

Ina vota u sera in pari chleiva dui fiò. E r pì zuvu lha dicc a sò pari: "Pari, dem la parte chu maparten der fait mè!" e r pari sciulinda ai ti lha spartii cul poch chlavia e u jha daa lo chjavniva. Da lì a cuich dì st fiò n pü zuvot lha migiaa tit cul chlha pussii, lha féi fagot e u s né tiré via dan cà e u s nandà ant in pais strangé, mudben luntan. Là chsé stat, u la squarsava da sgnore e, vist nuvist, ant poch temp lè balà tit, e lè restaa biut e patani che u n eiva manch pì n sold da passé leva. Ectoli chant cul pais u jé gnii na carestia mai raparigia, chlha portaa na fam du diavu. Chadess sì che stuma fresch! Cul pover disgraziaa u se trovava enter miserie fin ai ogg e u n sciva pü dova dé dla testa. Csha l faa? U sha ndaa acordé per famij an cà dün particular ed cula tera, e st che qui u lha mandaa ra sò massaria a scovi i ghin. Oh, povr fiò! Strassaa cmün ribe sensa manch ina fervaja da mangià; eissi pussii armanch ampìss ra pansa dre giandre che i pors u mangieivo; ma u n jera manch ina rassa de n can chu j na spursiss ina bramaa. Quand chu sè vist a st arstemité, lha pensaa ai sò cas e u lha dicc. "Oh, pover mì, cha deva stai acsì chì fin dla mi sort! Tanti, tanti i mangia pan là n cà ed mè pari, u strusso a quazz ganasse, caussaa e vstii e bon salari ancur ans er pat; e mì acsì chì a muri dla fam? Arsolito a n vui pü fé sta vita; chsa vaia cum la vò, am na voi turnéme an cà ed mè pari e a j dirò csì: Pari, mì i son chì ai vuss pee chav demand perdon: a son staa in gran birbant, in impertinent cham la son pijaa acontro u Signor e an contra ed voi ; an merit pü desse ciamaa vost fiò; armanch per carità tnìme cmin di voscc fancc ". Dicc e fait, der moment u s leva sü da lì e u sanviarà enver ra cà de sò pari. Per bugna fortüna u sambat che sò pari, beicand an sà e an là, u lha ntervist chlera ancur luntan, e u lha cugnussii; ciapaa da la compassion, u jè curs acontra, u s jè traa ar col e u lha basaa. E r fiò u jha sibit dicc: "Oh, pari! Ah, cha nhu faa tante an contra u Signor e an contra ed voi! Ah, cha n merit manch pü desse ciamaa vost fiò!" Sò pari anlura, u n lha manch lassaa finì ed dì, lha sibit ciamaa i sui servitù e u jha dicc: "Andii sibit a pié r vestii pì bel chu j sia, prestu, portél chì e bitéilo adoss, bité aissé u sò ané ant ün dii, i soi causset, er sò scarpe; Andé ans la stala, uché i videl pü grass, masséli, prontii adiritira in bel disné, cha voi cha dago past; mangiuma e stuma alegri, evviva! Lè pì che gist, est pover mi fanciot u sera pers e a lho turna a truvé, lera mort e a poss dì chlè arsissitaa; via, alun!" E i s betoi tüi a cantà e dansi alegrament, evivasce! Tit va ben: ma er fiò prim u n jera nen ant ist festin, chlera andà n campagna; anter cula chu navniva e chlera tost üsin a cà, lha sentì in ramadan de la pest. Lha ciamaa n servitù csa lera tita sta buja, tite ste fracasserie; E chil u jha dicc: "Lé rivaa vost fradee, e vost pari lha sibit faa massé in bel videl dauta grassa ed tanta consolassion, chel sè vist a turné a cà san e sciopat" Ist fiò, sentendu paregg cus, jè armonsigna tit u sangh sur sovra e u n voreiva manch pü antré n cà; sò pari, maginee, lé sortii fòra chil per pasciàlo, e guardi bel ed fél andé an cà e u j lha fin ciamaa per piasé. E chil alura u s jè miss a dì: "Pari, lè zà tancc agn chmi av fass u servitù sensa rimprocc, a vho portaa tit i rispet e a n me son mai artiraa in pestim dar voscc urdin; il posssi dì, mev mai daa n cravet, chlè csì poch, da fé marenda con i mè camarada. E prist contagg chu riva dess, chvuscia fév crepi, chlha faa sautì tit er fait sò cu der pitane, jev sibit faa massé r videl pì grosse chu j fusse ant la stala!" E r pari u jha rispost: "U mè car fiò, che sha dir mai? De rason fin adess tì tèi sempr staa con mì; as la suma gudüü ansem; tit cul cha jè mè lè tita roba tua; St arsuvissanse, n vorait nent acsì cha la feiss ist povr tò fradee e n te vughi nent che lera pers e u sè truvaa; lera mort e lè rsissitaa". Chabrol de Volvic, Statistique des province de Savone, Oneille, dAcqui et de la partie de la province de Mondovi, 1824, pag. 343-345

                                     

2.2. Esempi de lengua Dialet de Bistagno AL

In om a leiva dui fanciot. Er pü pcit di dui lha dicc a sò pari: "Pari, dam ra mè part che m tuca!" e chil u jha divis. E da lì a caich dì, bütaa tüt ansem, er pü zuvu u s nè andaa ant in pais luntan, e lì lha discipaa tüt er facc sò a mangiä e beivi e fä anpò d tüt. E dop davèi sgairaa tüt quant, u jè staa na gran caristia ant quel pais, e chil u sè truvaa sensa mangiä. E lè andaa da ün dquel pais e u sè giüstaa da servitù. Ist che qui u lha mandaa na sò cascina a scöi i ghin. E u sareiva ampii aurantee ra pansa dra giandr chi mangiavu i pors, ma u n jera niün che j na dess. Ma, arcnunscindsi, lha dicc: "Quancc famij an cà d mè pari chi han bundansa d pan, e mì qui a möir dfam! A sautrö sü e andrö da mè pari e a j dirö: O pari, a i hö faa pcaa contra u Signur e contra d vui ; Mì a n merit pü dessi ciamaa vost fì; tratém cum jün di voscc servitur ". E, aussandsi, lè andaa da sò pari. Apena che sò pari u lha vist da luntan, u jè vnüü cumpassion, lè curii prandä ancontra, u lha brassaa e u lha basgiaa. E r fì lha dicc al pari: "O pari, a i hö pcaa contra u Signur e contra d vui; a n merit pü dessi ciamaa vost fì. E r pari lha dicc ai soi servitur: "Purtee sübit er robi chleiva an prüma e vestìl, e bütéj lanè ant u dé, e r scarpi ant i pee; E mnee qui n videl grass, e massél, e mangiumle e stuma alegr; Perché ist mè fanciot lera mort e lè arsüscitaa, lera pers e u sè truvaa". E i han cmenzaa a mangiä. Er pü grand discc dui fanciot lera n campagna e avninda e vsindandsi a cà lha sentii a sunä e chi balavu. E lha ciamaa jün di servitoi e u lha interugaa cossa chlera tüt quel fracass. E chil u jha arspost: "Vost frel lè vnüü a cà e vost pari lha faa massä in videl grass perché lè vnüü a cà ardii". E chil u sè inrabiaa e u n vreiva pü andä a cà; dunca r pari lè sciurtii e lha cmansipiaa a pregäl. Ma r fì, arspundendij, u jha dicc: "Vardee, i son zà tancc agn cha v fass u servitù, e quandi chi mèi cmandaa, a vhö semprubdii, e i n mèi mai daa in cravet da godmi con i amisg. Ma pena chlè rivaa ist vostr fanciot qui, chlha mangiaa er facc sò con der doni, tal e qual i jèi faa massä in videl grass". Ma r pari u jha dicc: "O fanciot, tì tèi sempr staa con mì, e quel cha i hö mì, lè tò; ma lera trop du giüst dmangiä, dbeive e d fä festa, perché ist tò frel lera mort e lè arsüscitaa; u sera pers, e u sè truvaa". Bernardino Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-italici, 1853, de pag. 551                                     

2.3. Esempi de lengua Un dialugh teatral dialet de Casale Monferrato

  • S: Par nen cul ambröj; e pò iarseira, quand a son andat ant al let al piuviva pü nent o, sa l piuviva, al piuvisnava. Sta matina, quand am sun alvaa, lera tüt seren e sulament quand a sé levaa l sù lé dventaa nivu. Pü tardi sé miss ün gran vent, ma n lö de spassà li nüvuli, lha purtaa üna tempesta cha lha düraa mezzura, e pò laqua a segi.
  • Servitù: Sgnur, poss asicüralu cha i hoo fat tüt cul cha i hoo pudüü; sta matina, cum chal sa, a ses uri e ün quart i era già per straa, a set uri mezza i era già a mità camin, e a ot e trei quart entrava en sità; ma pò lha piuvüü tant!
  • P: Già, al solit tavrà fat al pultron ant ünustaria, par aspetà chal finissa de piövi! Parchè tha nen pià lumbrela?
  • Padron: Eben, Batista, tha fat tüt al cumission cha thoo dat?

Attilio Zuccagni Orlandini, Raccolta di dialetti italiani con illustrazioni etnologiche, 1864, a partì de pag. 33

                                     

2.4. Esempi de lengua Dialet de Casale Monferrato Munferaa de sota

Siché dóncar mì a dich che ant i temp dal prim re d Sipri, dòp che la Tera Santa a lè stata pijaia da Gutfrè d Büjón, a jè capitaa che na nòbla d Guascògna a lè ndata n piligrinagi al San Sepulcar, e pò dòp turnanda da là, a lè rivaia n Sipri, anduva cha lha truvaa di balóss cha lhan maltratàla. Anlura lé, tüta scunsulaia e piegna d magón, a lha pensaa ben dandà a fà l sò laménti dal re, par chi j feissa giüstisia. Ma quaicadün a jha diji cha lera fatiga sgaraia, parchè al re a lera tantu cujón e tantu pòch bón a fà quaicòssa d ben che anveci d fà giüstisia dal mal fat ai atar, a s nu lassava fà lü a barón sensa dì nenta, tantu cmè cha lera ciula; d minera chechisisia cha lavissa vüü quaich dispiasì, a s nu sfugava fandiji quaich dispressi. Sta dona, quand cha lha santii su-chì, anca ben cha la spereissa nenta diessi vandicaia, püra par cunsulàssi dal sò dispiasì a lha cardii ben d dàji na strafilaa a cul cujón d cul re; e a lè ndata dnan a lü e a lha dìji: "O re, mì a ven nenta la tò prasensa parchè cha spera dutegni giüstisia dlufeisa cha mhan fàmi; ma, almenu par na sudisfasión, a t pregh chat am mustri cmè chat fa a sufrì culi ufeisi che, a cmè cha sent, a t fan a tì: parchè mì, anparanda da tì, a pòssa sufrì cun pasiensa la mia. se mì a pudissa, al Signur al u sa, se mì a t la rigalreissa nenta vuluntera, dal mument chat è csì bón a sufrìj". Anlura l re, che fin a cul mument a lera stat pigar, squasi cha sa svigeissa da dromì, cmensanda da lufeisa fata a sta dona, cha lha vandicaa ant ina manera spavantusa, a sè bütàssi da dì gran castich a tüti cui cha j feissu quaica brüta asión cha la ferissa disunur la sò curógna. Giovanni Papanti, Parlari italiani in Certaldo, 1875, pagg. 71-72

                                     

2.5. Esempi de lengua Dialet de Vignale Monferrato Munferaa de sota

A iei da savei che, ant i temp dal prüm re d Cipri, dop al conquist facc dla Tera Santa da Gotifré d Büglion, a jé sücess che na sgnura d Guascogna a lé andacia n palagrinagi al Sapolcro; quand cha lé tornaia andarera e cha lé stacia nt Cipri, a lha racivii dal figüri grami da d cativi parsoni. Cula sgnura a lé rmasa tanto mortificaia d su-lì cha lha pansaa dandà a lamantàssi dal re; ma jé stai dicc chal maritava nanch la speisa, parchè l re lera tanto in sansuscì e in poch d bon che, anveci d fà giüstisia par i atar, al parmutiva cha j na feisso a chil dogna color e, par cul, tücc a s pijavo l piasì d fàj dispressi. Cula sgnura, santind su-lì e disparaia pü che prüma, a lha pansaa che la sula straa par consolàssi n poch a lera dandà a mortificà l re; a s jé donca presentàssi adnan a pianzinda e a jha dicc: "Süra maestà, mì a ven nenta da chil con lideia cha m vandica dlangiüria cha mhan fàmi, ma anmach par cha m mostra cmé chal fa a soportà culi cha m diso cha j fan, e mì amparerò a rassügnàmi dla mia, che al Signur al lo sa con qual piasì a j armütreissa a chil, da zà cha lha l spali acsì bogni!" L re, che fina anlora lera sempar stacc mol e andicis, squasi cmé cha s fissa svigiàssi dandrumì, a lha cminsipiaa a pünì coi cha j avo facc tanti dispressi a cula sgnura, e a lé dvantaa par sempar gilos cüstodi dlonor dla sò curogna. ibidem, pagg. 75-76                                     

2.6. Esempi de lengua Dialet de Carpeneto Munferaa de sura

A digh dunca che ant i temp dir prim re d Sipr, dop ir uadagn faa dra Tera Santa da Gufrè d Bugliun, u sè daa che ina giantil sira dra Uasconia rè andaia n piligrinage au Sipulcr e, da là turnanda ndrera, rivaia ant Sipr da dui o trei birbant dassassin vilanament rè staia ultragiaia; e dist ultrage chira anmagunindse sensa requie, rha pensaa ben dandä a ciamä rasun dau re. Ma i jhan dicc che chile lera csì muleja nt i facc soi e csì limosnun che u n bastava nenta che chile i spressi di atr u n vandicheiss nenta cun ra giüstisia, ma ansi dir mijera e mijera d spressi fai a chile u supurtava cun viltà sparsiaia, tant che chiunque laveiss cäica ratela u s ra sfugava da pir chile fanda cäich spresse o disunur au re. Cula siura, santinda ist robe, disperaia cha n speiva vandicä, pir cunsulässe an po dista secada a sè bitaia nt ra testa dauréi dì la sua chira cmè i atr ans ra muleja dist re. E, andandje pianzinda dadnan, a jha dicc: "Car ir mè siur, mì a n ven nenta ra soi presensa praspiciäme da chile vandeta dir maa chu mè staa faa, ma n lò d cula vandeta at pregh che tim mustre cmè ti t sofre i spressi cha so che jhan fai a tì pirchè, amparanda da tì, mì a possa cun pasiensa supurtä i mei spressi chi mhan faa e che, u l sa u Signur, se mi a fiss bugna aurantera a ti regalreiva a tì, chit hai ir spale csì bugne da purtä". U re, anfigna anlura chlera staa putiun e pigr, svigiandse squase da drumì, cmensanda dau spresse faa a ista dona, che chile lha vandicaa prope ben, lè dventaa afamaa prope d vendicässe d ticc cui là che da anlura n poi i feisso cäicoss cuntra lunur dra sò curugna. ibidem, pag. 69

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →